E-portfolio

sandra
Uspostavljanje i poticanje uporabe sustava e-portfolija jedan je od ciljeva Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu. Uz ostalo, od e-portfolija se, kao sustava unificiranoga i interoperabilnog evidentiranja stečenih kvalifikacija i iskustava tijekom obrazovanja, očekuje da pomogne studentima u ostvarivanju mobilnosti tijekom studija te da olakša njihovo zapošljavanje i početak profesionalne karijere. Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu načinio je odabir i započeo s implementacijom sustava e-portfolija u cilju unaprjeđenja kvalitete sveučilišnoga obrazovanja i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju.

Ključne riječi: e-portfolio, razvoj vještina i kompetencija, obrazovanje, e-učenje

E-portfolio je sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava. Sastoji se od skupa radova objavljenih na internetu kojima se dokumentiraju ideje, aktivnosti i postignuća. E-portfolijem se za svoje predstavljanje mogu koristiti pojedinci, skupine ili ustanove. Riječ portfolio dolazi od talijanske riječi „portafoglio“ što znači ‚nositi papir’. Kratica „e“ u naslovu označava uporabu digitalne tehnologije koja omogućava prikupljanje i organizaciju sadržaja u portfoliju u više različitih medijskih oblika (audio, video, grafika, tekst).

Sustavi za e-portfolio obično sadrže i administrativne alate za upravljanje i organiziranje objavljenih radova te za određivanje prava pristupa tim radovima. Vlasnici e-portfolija u svoj portfolio mogu postaviti datoteke proizvoljnih formata, objaviti poveznice i bilješke te dijeliti informacije – sa svima ili samo s odabranim korisnicima koji pristupaju e-portfoliju.

eportfolio_slika_1
Neke od prednosti e-portfolija u usporedbi s papirnatim portfolijima su: mogućnost gledanja, održavanja i nadogradnje artefakata s bilo kojega računala spojenoga na internet, fleksibilnost odabira i organizacije podataka, mogućnost rasta i povećanja broja podataka, komentiranje sadržaja od strane određenoga broja ljudi ili skupina, bez obzira na njihovu lokaciju i bez potrebe za izradom većega broja kopija.
E-portfoliji se u obrazovanju mogu koristiti za dokumentiranje i praćenje razvoja studenta tijekom obrazovnoga procesa i njegovo savjetovanje, za planiranje, nadgledanje i procjenjivanje obrazovnih programa, distribuiranje materijala za učenje, razmjenu povjerljivih dokumenta te za potrebe institucijskih i programskih akreditacija. Stoga se u obrazovnome procesu e-portfolijem možemo koristiti kao alatom koji će podržati učenje.

 

Pomoću e-portfolija možemo predstaviti sebe, stečene kompetencije, vještine i radove budućim poslodavcima što nam može pomoći pri zapošljavanju.
E-portfolio može poslužiti i kao alat za upravljanje znanjem ili za kontinuirano profesionalno usavršavanje.

Vrste e-portfolija

E-portfolije možemo podijeliti u tri skupine prema vrsti korisnika – na e-portfolije studenata, nastavnika i ustanova.

Studentski e-portfolio
Osim evidentiranja radova, studentski e-portfolio studentima omogućava da dodatno razviju vještine i kompetencije na područjima kao što su komunikacija, menadžment, vještina pisanja i uporaba multimedije. Općenito se može reći da e-portfolio pomaže studentima da, stvarajući mapu svoje stručnosti, postanu kritični mislioci i na određeni način sami vrednuju svoje znanje i postignuća tijekom studija. E-portfolio studentima također pruža priliku da izrade prikaz svojih kompetencija kojima će se predstaviti budućim poslodavcima.

E-portfolio nastavnika
Kao i studentski e-portfolio, e-portfolio nastavnika može služiti za dokumentiranje vještina i postignuća s ciljem napretka u karijeri. Ovaj e-portfolio može se koristiti i za kritičke osvrte i razmišljanja, unaprjeđenje nastavnoga procesa i kolektivno učenje gdje pojedini nastavnici mogu predstaviti svoj način rada i iskustva određenoj grupi ili zajednici. Također može poslužiti za objavljivanje predavanja i raznih ideja te na taj način omogućiti dijeljenje znanja unutar pojedine ustanove i izvan nje.

E-portfolio ustanova
E-portfolio ustanova ujedinjuju studentske i nastavničke e-portfolije. Oni predstavljaju fokusiran odabir radova, podataka i analiza koji služe kao pokretač i dodatan motiv za učenje i napredak na razini cijele ustanove. E-portfolio ustanova ujedno pokazuje odgovornost i zainteresiranost ustanova za ukupne i pojedinačne rezultate procesa učenja.

E-portfolio na Sveučilištu u Zagrebu

Uspostavljanje i poticanje uporabe sustava e-portfolija jedan je od ciljeva Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu. E-portfoliji podržavaju učenje u kojemu je u središtu obrazovnoga procesa student te omogućavaju praćenje njegovih ishoda obrazovanja odnosno evidentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava tijekom obrazovanja. Izrada vlastitoga e-porftolija može pomoći studentima i u ostvarivanju mobilnosti tijekom studija te olakšati njihovo zapošljavanje i početak profesionalne karijere.

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra „Srce“ prikupio je podatke o dostupnim sustavima za e-portfolio i načinio odabir nekoliko njih koji su ušli u uže razmatranje da se ponude na uporabu studentima i nastavnicima na Sveučilištu. Pri tome su razmatrani sustavi podijeljeni u dvije skupine: samostalne i one koji se kao moduli ugrađuju u neki od sustava za udaljeno učenje.

Kao samostalan i nekomercijalan sustav istaknuo se sustav Mahara, a uz nju i sustavi Elgg Learning Ladscape i OSP – Portfolio.
Komercijalni samostalni sustavi su PebblePad, Angle E-portfolio, Fronter, Webfolio, eXact Portfolio i drugi.
Moduli koji se ugrađuju u neki od sustava za e-učenje su Blackboard/WebCT s modulom za portfolio i Moodle s dva „plugina”: Exabis i Moofolio.

Sustavi za e-portfolio razmatrani su prvo prema njihovoj popularnosti i broju referenci u stručnoj literaturi ili imenovanju u internim razgovorima, a zatim prema kvaliteti i mogućnostima koje pružaju.
Prednost smo dali sustavima otvorenoga koda i to zbog integracije sa sustavom za e-učenje Merlin koji se temelji na sustavu otvorenoga koda Moodle. Gledajući karakteristike i funkcije sustava Mahara i Elgg, uvidjeli smo da je Elgg usredotočen na socijalnu mrežu i izgradnju zajednice, a Mahara je alat prvenstveno za izradu e-portfolija koji omogućava izradu različitih pogleda i pristupa unutrašnjim i vanjskim korisnicima. Posebnost je sustava Mahara i u tome što može biti instaliran i samostalno, ali i kao dio sustava za e-učenje. Osim toga, ovaj sustav omogućava definiranje i uporabu pogleda kojima svaki vlasnik sadržaja može samostalno odrediti pravo pristupa odabranim sadržajima. Svaki od vlasnika sadržaja može odrediti neograničen broj pogleda, a radi lakše administracije, posjetitelje može svrstavati u skupine s različitim pravima pristupa.

U razmatranje smo uzeli i modul Exabis koji je integriran u sustav za e-učenje Moodle. Jedna je od posebnosti ovoga sustava mogućnost uvoza i izvoza podataka u formatu SCORM. Također, ovaj sustav omogućava i kategorizaciju objavljenoga sadržaja.

eportfolio_slika_2 
Karakteristike sustava Mahara i modula Exabis koje smo razmatrali.

Naš je konačan izbor sustav za e-portfolio Mahara. Taj je sustav, osim što ima velik broj mogućnosti, kvalitetan i omogućava samostalnu instalaciju i integraciju sa sustavom za e-učenje, za razliku od modula Exabis koji je modul u sustavu za e-učenje Moodle.

eportfolio_slika_3
Prikaz sučelja sustava za e-portfolio Mahara

U sljedećoj fazi napravljeno je povezivanje sustava za e-porfolio Mahara sa sustavom za e-učenje Moodle preko mogućnosti single sign on. Izrađen je i priručnik za uporabu sustava kako bi se korisnicima omogućila jednostavnija izrada vlastitoga e-portfolija.

Literatura