Kako biti aktivan sudionik webinara

prva-lidija

Riječ webinar je novotvorenica ili neologizam koji opisuje predavanje koje se odvija putem interneta, a uključuje video, audio i tekstualnu komunikaciju između svih sudionika.
Tijekom webinara predavač može objašnjavati korištenje nekog novog programa i istovremeno vam dozvoliti da koristite taj program na njegovom računalu. Možete zajednički raditi na dokumentima ili za interakciju koristiti samo glasovnu komunikaciju. Mogućnosti su mnogostruke, a samo o vama ovisi koliko ćete aktivno sudjelovati.
Da bismo vam olakšali aktivno uključivanje u naše buduće webinare, opisat ćemo neke od alata programa Live Meeting koji će vam omogućiti da postavljate pitanja predavaču, komentirate, popunjavate ankete ili zajednički radite.

Pretpostavimo da ste dobili pozivnicu za webinar, uspješno instalirali program Live Meeting 2007 i ušli u virtualnu učionicu, tj. sobu za sastanke. Za slučaj da vam je potrebna pomoć u navedenim koracima, pročitajte tekst o Live Meetingu u ovom broju Pogleda.

 

Zvuk i slika

slika2Prvi korak u interaktivnosti je mogućnost da čujete predavača i da on čuje vas. Uz čujnost obično ide i vidljivost, iako ponekad odustajemo od video komponente kako bismo "uštedjeli" brzinu pristupa za ostale elemente komunikacije. Za podešavanje postavki audio i video komunikacije odaberite Voice & Video > Options > Set Up Audio and Video.
Audio komunikacija je najčešće uključena odmah u početnim postavkama sastanka. Da biste provjerili ili uključili audio komunikaciju, u Voice & Video izborniku kliknite na Join Audio. Želite li isključiti prijenos zvuka na svoje zvučnike ili mikrofon, u Voice & Video izborniku označite Mute Speakers , odnosno Mute Microphone (mogućnost je praktična, ali i pristojna jer tako nećete ometati predavača zvukovima iz svoje radne sobe). Budući da je vaš mikrofon početno postavljen na mute, ne zaboravite ga uključiti ukoliko želite da vas ostali sudionici čuju. Za promjenu glasnoće zvučnika ili mikrofona kliknite na Microphone ili slika1Speaker u Voice & Video izborniku pa povucite klizač na željeni nivo.
Da biste uključiti prijenos slike web-kamerom, kliknite na sličicu kamere u gornjem desnom kutu ili u izborniku Voice & Video. Za uključivanje prijenosa slike s predavačeve kamere odaberite Show Main video, a za uključivanje slike s vaše kamere Start my video.

Povratne informacijeslika3

Želite li brzo prenijeti informaciju predavaču ili ostalim sudionicima, upotrijebite obojene kvadratiće u izborniku Feedback koji se nalazi u desnom dijelu trake s izbornicima. Dostupni kvadratići omogućavaju vam dojavljivanje poruka: trebam pomoć, ne čujem, usporite, pitanje, nastavite. Odabrana povratna informacija, tj. obojeni kvadratić bit će vidljiv uz vaše ime u izborniku Atendee

 

Pitanja

Da biste postavili pitanje, kliknite na izbornik Q&A, u okvir upišite pitanje te kliknite na Ask. Prilikom odgovaranja predavač može odgovoriti samo vama ili pitanje i odgovor učiniti vidljivim svim sudionicima. Želite li privući pažnju predavača, tj. zamoliti za riječ, nakon odabira Q&A kliknite na sliku ruke (Raise your hand).

 slika4

Chat

slika5 Za tekstualnu komunikaciju sa sudionicima i predavačem možete upotrijebiti chat osim ako ga predavač nije isključio. Da biste poslali poruku nekom sudioniku, u izborniku Atendees kliknite desnom tipkom miša na njegovo ime, iz izbornika odaberite Chat, napišite poruku te kliknite na Send. Otvorit će se zaseban prozor s porukama. Ukoliko želite prekinuti brbljanje, jednostavno zatvorite taj prozor.

 

Zajednički rad i ankete

slika6Ukoliko je predavač omogućio dijeljenje bijele ploče (white board), u prozoru Live Meetinga imat ćete bijeli prostor s pripadajućim alatima. Na toj ploči svi sudionici mogu crtati, pisati, stavljati oznake itd. Na sličan način predavač može omogućiti dijeljenje nekog dokumenta za zajednički rad. 

Ukoliko želi, predavač može postavljati pitanja sudionicima. Sudionici tada odabiru jedan od ponuđenih odgovora. Hoće li rezultati biti vidljivi ili ne, ovisi o predavačevom odabiru. Ponekad se uz predavanja koriste i klasični upitnici s različitim oblicima pitanja.

Nadamo se da smo vam dovoljno objasnili alate za interaktivnost u Live Meetingu i da ćete već na sljedećem webinaru biti aktivni sudionik.