Obaveze – „papirologija“ koja se mora napraviti

Emina Grmić

Početak i završetak nastavne godine najstresnije je razdoblje za svakog nastavnika. U prvom broju Pogleda kroz prozor nastojat ću pokazati kako početak školske godine može biti manje stresan ako koristite gotove predloške, slijedite upute Pomoćnika i čitate objašnjenja iz Vodiča objavljenih u PUP-u, Priručniku za učenje i poučavanje koji je organiziran kao mrežno sjedište od dva dijela: PUP za nastavnike (http://pup.skole.hr/nastavnik) i PUP za učenike (http://pup.skole.hr).

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje je mrežno sjedište na kojem možete pronaći predloške i upute za stvaranje kvalitetnog nastavnog sadržaja te pripremu učeničkih projekata na osnovi velikog broja predložaka. Svojom jednostavnošću i prilagođenošću procesima učenja daje veliki poticaj kod usvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologija kako bi se podigla kvaliteta nastave i učenja. PUP korisnicima pruža forme i načine oblikovanja te tako omogućuje učenicima i nastavnicima izradu kvalitetnog sadržaja.

Predlošci u Wordu, Excelu i PowerPointu omogućuju kvalitetnu pripremu za izradu uradaka. Neki od predložaka su: gotov oblik referata, prezentacija o povijesnom događaju, gotovi grafovi u koje samo treba unijeti svoje brojčane podatke i naslove.

Pomoćnici sadrže upute za uporabu predloška ili upute za izvođenje nekog zadatka ili projekta. Otvaraju se u zasebnom prozoru tako da se mogu koristiti usporedno s otvorenim predloškom ili dokumentom. U Pomoćnicima se, po potrebi, nalaze poveznice na dodatne upute u Vodičima ili na predloške dokumenata.

Vodiči su mali digitalni udžbenici izrađeni kombiniranjem slike, animacije i teksta. Pružaju teoretska znanja i ideje potrebne pri izradi zadataka ili projekata, poveznice na dokumente ili druge Vodiče slične tematike.

 

Operativni planovi i programi, izrada pripreme

Na početku školske godine svaki predmetni nastavnik izrađuje operativni plan i program nastavnog predmeta pri čSlika1emu neophodno određuje nastavne sadržaje, ciljeve i zadatke, socijalne oblike rada, metode i strategije odgoja i obrazovanja te načine vrjednovanja. Kao podsjetnik na pojmove: cilj, nastavni sadržaj, strategije, situacije i vrjednovanje pročitajte Vodič u PUP-u za nastavnike > Nastavne teorije i prakse > Vodiči > Kurikulum. Razradu kognitivnih ciljeva po Bloomu te popis poželjnih glagola pronaći ćete u PUP-u za nastavnike > Nastavne teorije i prakse > Vodiči > Ciljevi i zadaci.

U PUP-u za nastavnike > Priprema nastave > Predlošci > Planiranje pronaći ćete tri predloška za izradu operativnog plana i programa, kalendar školske godine pomoću kojega na jednostavan način može izračunati ukupan broj radnih dana ili broj radnih dana u polugodištu. Koristit će vam i predložak za izradu izvedbenog programa po mjesecima, predložak za organizaciju nastave s obaveznim vježbama te predložak za izradu mikroprograma za likovnu kulturu.

Slika3Nakon izrade operativnog plana i programa svaki nastavnik kreće u izradu pisane pripreme. Prisjetite se ključnih elementa pri izradi artikulacije nastavnog sata u Vodiču PUP-a za nastavnike > Nastavne teorije i prakse > Vodiči > Artikulacija sata, a predloške i podsjetnik za izradu pripreme potražite u PUP-u za nastavnike > Priprema nastave > Predlošci > Priprema nastavnog sata. Na toj lokaciji pronaći ćete 14 različitih predložaka za izradu pojedinačnih priprema te popratni Pomoćnik za popunjavanje obrazaca.

                                      Slika2 
                                                     Slika 1. Predložak: Prvi primjer pripreme nastavnog sata

Prvi sat nastavnog predmeta

Prvi sat nastavnog predmeta ključan je za dobru suradnju učenika i nastavnika. Na tom se satu s učenicima treba dogovoriti o pravilima ponašanja, o radu, pravima i obavezama, rasporedu sjedenja za vrijeme nastave, treba ih upoznati s nastavnim sadržajem, načinom ocjenjivanja i svim ostalim bitnim činjenicama. Pomoć pri izradi prezentacija takvog sadržaja moguće je pronaći u PUP-u za nastavnike > Priprema nastave > Predlošci > Predstavljanje učenicima.

 

Početak školske godine i razredništvo

Obaveze razrednika iz godine u godinu sve su veće, ali upotrebom računala administrativni poslovi se mogu ubrzati.

Na početku školske godine razrednik za svakog učenika izrađuje dosje u kojem se nalaze osnovni podatci o njemu, a tijekom vremena može dodati učenikovu fotografiju, osobne karakteristike, zabilješke i slično. U PUP-u za nastavnike > Razredništvo > Predlošci > Podatci o učenicima postoje dva predloška izrađena u Wordu i Excelu koja se mogu popuniti upotrebom uputa iz pomoćnika i tada čine učenikov dosje. Osim dosjea učenika, razredniku je potreban popis putnika čiji se predložak također nalazi u spomenutom izborniku.

U PUP-u za nastavnike > Razredništvo > Predlošci > Izvješća iskoristite predložak načinjen u Wordu za izradu plana i programa razrednog odjela s pomoćnikom koji sadrži upute za ispunjavane obrasca.

Na prvom satu razrednog odjela učenici se upoznaju ili podsjećaju na pravila kućnog reda, prava i obaveze, na pravilnik praćenja i ocjenjivanja, upoznaju se s rasporedom sati, načinom opravdavanja izostanaka i ostalim bitnim činjenicama. U PUP-u za nastavnike > Razredništvo > Predlošci > Suradnja s učenicima postoje dva različita predloška za izradu prezentacije takvog sadržaja.

Slika4
Slika 2. Isječak iz predloška: Prvi sat razrednika, 2. primjer

Sa sličnim sadržajem u PUP-u za nastavnike > Razredništvo > Predlošci > Suradnja s roditeljima postoji predložak za izradu prezentacije namijenjen održavanju prvog roditeljskog sastanka.

 

Izvannastavni poslovi na početku školske godine

U PUP-u za nastavnike > Izvannastavni poslovi > Predlošci > Oglasna ploča nalaze se korisni predlošci u obliku Excelovih tablica za izradu plana korištenja školske opreme kao što je prijenosno računalo i LCD projektor, raspored dežurstava učenika po danima, tjedna zaduženja profesora, tablica za upis rasporeda informacija za roditelje, zatim tablica za konzultacije predmetnih nastavnika s učenicima te tablica za izradu rasporeda individualnih razgovora predmetnih nastavnika s roditeljima.

Unutar izbornika Voditelj u PUP-u za nastavnike > Izvannastavni poslovi naći ćete predložak u obliku Excelove tablice za izradu tjednih zaduženja nastavnika po aktivima, Wordove predloške za izradu rasporeda razrednih odjela po smjenama i godišnjih rasporeda dežurstava razreda te obrazac za dežurne učenike koji učenici popunjavaju za vrijeme izvršavanja dužnosti dežurstva.

PUP za nastavnike > Stručni suradnik > Predlošci > Evidencija o učenicima je dio mrežnog sjedišta u kojem se, između ostalog, nalaze predlošci tablica za popis broja učenika po odjelima, spolu, stranom jeziku te ostalim elementima bitnim za organizaciju rada u školi. Na istom mjestu, ali u podizborniku Evidencija o roditeljima, postoji tablica za izradu popisa roditelja izabranih u Vijeće roditelja.

I na kraju, predložak za izradu plana i programa za individualno usavršavanje koji svaki nastavnik izrađuje na početku školske godine, nalazi se u izborniku PUP-a za nastavnike > Osobni i stručni razvoj > Predlošci > Stručno usavršavanje.

Ovi materijali ne predstavljaju ni jedini ni preporučeni način rada, već nude jedan od modela i inspiraciju za nove načine uporabe računala u školi te olakšavaju rad nastavnika u pripremi nastave i svih preostalih nastavnih aktivnosti.

 

Literatura: